JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Duyurular

LAB. SONUĒLARI.... Hastanemize ait web sayfamżzdan her türlü laboratuar sonuçlarżna online modülünden Hastanżn kimlik numarasż ve barkod numarasżnż kullanarak alabilirsiniz..


Dilek ve Žikayet Kutusu (29.01.2009) Hassa Devlet Hastanesi web sayfasżnda "Dilek ve Žikayet Kutusu" hizmeti bažlamżžtżr. Anasayfadaki linki kullanarak hazżrlanmżž formlara ulažabilirsiniz.


Żhale Żlanlarż ile Żlgili Duyuru... (28.04.2008) Hassa Devlet Hastanesi Bünyesinde açżlan, "Açżk Żhale" ve "Došrudan Temin" usulü ihaleleri online olarak Satżnalma Modülümüz'den takip edebilirsiniz.


DŻYALŻZ MERKEZŻMŻZ HŻZMETE GŻRMŻŽTŻR...   (25.12.2009) Hassa Devlet Hastanesi 'nin son sistem teknoloji ile donatżlmżž Diyaliz Bölümü hizmete açżlmżžtżr. Kullanżlacak sarf malzemeler en üst standartlarda olup; güleryüzlü, çalżžkan ve tecrübeli personeli ile siz hastalarżmżzż evlerinizden alarak tedaviye getirip, tedavi sonrasżnda tekrar evlerinize bżrakmak suretiyle kaliteli hizmet politikamżzż Diyaliz Birimimizde de devam ettirmeye bažladżk.Hassa Devlet Hastanesi Olarak geližmeye ve büyümeye hassa halkż için devam etmeyi amaçlayoruz.  


Domuz Gribinden Korunmanżn Yollarż DOMUZ GRŻBŻ'NDEN KORUNMAK ŻÇŻN BASŻT FAKAT ETKŻLŻ ÖNLEMLER.          Mikrobun vücuda giriž noktalarż yalnżzca burun delikleri, ašżz ve bošaz yoluyla olmaktadżr. Çok bulažżcż bir yapżya sahip olmasżndan dolayż her türlü önleme karžż H1N1 virüsüyle temas etmekten kaçżnmak veya korunmak imkânsżzdżr. H1N1 virüsüyle temas etmek virüsün vücutta çošalmasż kadar önemli dešildir. Sašlżšżnżz yerinde ve H1N1 hastalżk belirtileri göstermiyorken virüsün vücutta üremesini, belirtilerin daha da židdetlenmesini ve ikincil enfeksiyonlarżn geližmesini önlemek için dikkatimizi N95 veya tamiflu gibi ilaçlarż stoklamaya vermek yerine çošu bildirgelerde bahsedilmeyen bazż çok basit önlemleri uygulayabiliriz.     1. Ellerin sżklżkla yżkanmasż ( Bütün bildirgelerde bahsedilmižtir) 2. "Hands-off-the-face" "Ellerinizle yüzünüze dokunmayżn" yaklažżmż. Yemek, banyo ve yara bakżmż gibi zorunluluklar dżžżnda yüzünüzün herhangi bir yerine dokunmaktan kaçżnżnżz. 3. Ilżk tuzlu suyla günde iki kere gargara yapżnżz (tuza güvenmiyorsanżz listerin kullanżnżz).  H1N1 'in bošaz ve burun božluklarżnda çošalżp enfeksiyona sebep olarak karakteristik belirtileri göstermesi için 2 -3 güne ihtiyacż vardżr.  Sašlżklż bir kižinin żlżk, tuzlu suyla gargara yapmasżnżn etkisi hastalżša yakalanmżž olan bir kižinin tamiflu kullanmasż ile aynżdżr. Bu basit ucuz fakat güçlü önleyici yöntemi küçümsemeyiniz.     4. Yukarżdaki 3. Önleme benzer olarak; Burnunuzun içini en az günde bir kere żlżk tuzlu suyla temizleyiniz.  *Günde bir kere burnunuzu sümkürün ve sonra żlżk tuzlu suya batżrżlmżž pamuk tamponlarla silerek temizleyiniz. Bu yolla burnunuzda bulunacak virüs sayżsżnż etkili bir žekilde azaltmżž olursunuz.     5. Narenciye sularż gibi C vitamin bakżmżndan zengin olan yiyecekler kullanarak došal bašżžżklżšżnżzż güçlendiriniz. Ešer ilave olarak C vitamin kullanmak zorunda iseniz emilimi artżrmak için mutlaka Çinko ile birlikte alżnżz.     6.  Bitkisel çaylar, çay, kahve gibi sżcak veya żlżk içeceklerden içebildišiniz kadar çok içiniz. * Sżcak içecekler içmek gargara yapmakla aynż etkiye sahiptir fakat ters yöne došru. Sżcak içecekler virüsleri yažamalarż mümkün olmayan ortama sahip olan mideye došru yżkayarak götürürler. H1 N1 virüsü mide'de çošalamaz, herhangi bir zarar veremez ve hayatiyetini devam ettiremez.     DOMUZ GRŻBŻ KONFERANS NOTLARI 20.10.2009 CERRAHPAŽA TIP FAKÜLTESŻ Domuz Gribi pandemisinde bu kżž ikinci dalga bekleniyor. 11 Ekim 2009 itibarż ile dünya genelinde %1.18 (399232 vakada 4735 ölüm) mortalite hżzżyla seyreden salgżnda tżpkż 1918 H1N1 pandemisinde oldušu gibi ikinci dalgada mortalite hżzżnżn artmasż söz konusu olabilir. 1918'de de salgżn Mart ayżnda bažlamżž, žimdi oldušu gibi düžük mortalite ile seyrederken Ašustos ayżnda ikinci dalga ile mortalite birden 10 kat artmżž, 48 saat içinde sitokin fżrtżnasż sonucu ölümle sonuçlanan primer pnömoniler hżzla yayżlmżž. TC Sašlżk Bakanlżšż pandemiye karžż stratejisini ižte bu olasż ikinci dalga üzerine kurmuž görünüyor. H1N1 1958-1960 pandemisinde de görüldüšü ve o yżllarda bir žekilde virüsle karžżlažan yažlż populasyonun kanżnda antikor bulundušu için  olsa gerek domuz gribi A/California/4/2009 virüsü daha çok genç nüfusu etkilemeye devam ediyor. Vakalarżn %65'i 19-64 yaž arasżnda. H1N1 gebelerde daha ašżr seyrediyor. 1958-2005 arasżnda bildirilen 37 domuz gribi olgusu var. 6 ölüm (%17). Bunun üzerine 1976'da ABD'de >40 milyon kiži ažżlandż. >500 Guillan Barre send. görüldü. 30 kiži öldü. Ažż ile Guillen Barre iližkisi gösterilemedi. Mevsimsel Grip ažżsżnda Guillen Barre oranż 1/1 milyon. Bu oran Domuz Gribi ažżsżnda da aynż. Ažż yaptżrmayżp grip geçirenlerde de gribin komplikasyonu olarak Guillen Barre görülebiliyor. Belki sżklżšż daha fazla. Mevsimsel gripte dünyada ortalama mortalite hżzż 1/1000 (500 milyon vakada 500 bin ölüm). Domuz gribi daha mortal. Ülkemizde 19 Ekim itibarż ile 574 konfirme (kesin) olgu var. Ölüm görülmedi. H1N1/2009 Yapżsżnda kuž gribi virüsünden(H5N1) de genetik materyal bulundušu için domuz gribinde ishal ve bulantż-kusma mevsimsel gripten farklż olarak daha sżk görülüyor. % 7-25 oranżnda vaka atežsiz oldušu için önemli oranda vakayż atlayan termal kameralar havaalanlarżndan kaldżrżldż. Domuz Gribi ažżsż, tżpkż her yżl hazżrlanan mevsimsel grip ažżlarż gibi yeterli altyapżya sahip belli firmalar tarafżndan yeterli hazżrlżk ažamalarż geçirilerek üretilmižtir. Az antijenden çok ažż elde etmek için kullanżlan adjuvan madde (mežhur "kötü skualen"), halihazżrda rutin kullanżlan dišer pediatrik ažżlarda bulunan adjuvan madde ile aynżdżr. AŽI GÜVENLŻDŻR. Bu konuda žüphe olužturanlar vebal almaktadżr. Domuz gribi ažżsż ile mevsimsel grip ažżsż ežzamanlż yapżlabilir, ikisi de inaktive ažż (atenüe dešil), interferans yok.     10 yaž altżndaki(>6 ay) çocuklara ažż bir ay ara ile iki doz i.m. yapżlżyor.10 yaž üstü herkese tek doz i.m. yapżlżyor. Ažż yapżldżktan iki hafta sonra koruyucu düzeyde antikor olužur. Żkinci dalga bažlamadan iki hf önce ažżlanmżž olmakta fayda var. Ažżyż sašlżk bakanlżšż okul çocuklarżna ,sašlżk personeline ve hacż adaylarżna ücretsiz olarak yapacak. Ažż yaptżrmak mecburi dešil. 19-64 yaž arasżndaki risk grubunda olmayan kimselerin ažż yaptżrmasż önerilmiyor. Bu konuda rahat olunabilir. Çocuklar için de sašlżk bakanlżšżnżn rutin uygulamasżna güvenmekte fayda var. Żkinci ve Üçüncü trimestżr Gebeler için adjuvansżz ažż getirilecek. Bunu beklemek lazżm. Żlk trimestżrda ažż önerilmiyor. Nedeni: Ažżya bašlż muhtemel atež reaksiyonu düžüšü tetikleyebilir.  Oseltamivir'e (Tamiflu'ya) Türkiye'de direnç yok. Żlaç kullanżmż ile direnç geližimi arasżnda došru orantż yok. Mesela çok az tamiflu kullanżlan bazż ülkelerde direnç oranż yüksek. Genetik yatkżnlżk. Sašlżk Bakanlżšż 2 milyon kutu oseltamivir ve binlerce kutu zanamivir stoklamżž durumda. Risk grubunda olup ažżlanamayan veya immundüžkün olup ažżdan fayda görmeyen kimseler için olasż enfeksiyon durumunda hżzla tedavi bažlanacak. Her vakanżn tedavi almasż žart dešil. Sašlam immüniteli kimselerde semptomatik tedavi yeterli oluyor. Temas sonrasż profilaksi de artżk her vakaya önerilmiyor. Her žüpheli vakadan da artżk örnek alżnmayacak. salgżn durumunda tanż klinik ile konacak. Bu kżž uzaktan selamlažacašżz. Damlacżk yolu ile bulažan grip virüsünden korunmanżn yollarż: 2 metre güvenli temas mesafesini korumak, kola hapžżrmak, elleri - yżkamak, antiseptikle ovmak, žüpheli olgularla mecburi yakżn temas durumunda maske kullanmak. Ažż olmak. Profilaksi ve tedavi kararż olgu bazlż olarak verilecek. Bu durumda ažż kararż da olgu bazlż verilebilir. Mutlaka herkes ažżlanacak žeklinde bir uygulama yok. Ažżya karžż da gribe karžż da panik olmaya gerek yok. Ben sašlżk bakanlżšż tarafżndan getirilen domuz gribi ažżsżnż kendime yaptżracašżm. Żsteyen (ve sakżncasż bulunmayan) herkes yaptżrabilir. Risk grubunda bulunanlar(DM, KBY, Kanser, KOAH, Astżm, Sašlżk personeli, Bakżmevi ve Krež çalżžanż) ve gebeler(2-3 trimestr) yaptżrmalż


 

Hastane Randevu

 


Kayżp Parola?
Hesabżnżz yok mu? Kayżt Ol


Anketler

Hastanemiz Hizmetlerinden Memnunmusunuz?
 

Kimler Sitede

Žuanda 2 misafir bašlż

Online Hizmetler

Online Tetkik Sonuçlarż Online Randevu
Tetkik Sonuçlarż E-Randevu

 Hassa Devlet Hastanesi Bünyesinde açżlan, "Açżk Żhale" ve "Došrudan Temin" usulü ihaleleri online olarak Satżnalma Modülümüz'den takip edebilirsiniz. Lütfen tżklayżn...

Hastanemizden Kareler

JA Content Slide Error: There is not any content in this category
ļ»æ